Rekrutacja - Akademia Pomorska w Słupsku:


System rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

zostanie uruchomiony 21 czerwca 2021 r.